Đánh thức tiềm năng trong bạn!
Nội dung các khóa học dành cho người lớn

A. Khóa phổ biến

Phần căn bản


học đàn guitar

học đàn organ

học đàn piano

Góc học piano cho người lớn
 • Giới thiệu về đàn dương cầm, tập phong thái ngồi hợp với vóc dáng và tư thế tay chơi piano.
 • Kỹ thuật luyện ngón, giới thiệu 2 loại khóa (khóa sol, khóa fa) và tác dụng của chúng.
 • Nhạc lý cơ bản.
 • Cách thành lập hợp âm trưởng, hợp âm thứ,…
 • tập tành đàn các điệu: March, Bolero, Tango, Slow Rock, Cha cha cha… cùng với các điệu hiện đại.
 • Độc tấu trên piano theo từng loại thể nhạc: nhạc nước ngoài, nhạc trẻ, nhạc trữ tình…
 • thực hiện các tác phẩm piano bất hủ: các tác phẩm hòa tấu, độc tấu…

Phần nâng cao – Phương pháp đệm đàn
 • Giới thiệu lý thuyết hòa âm.
 • Học cách xác định giọng trưởng/thứ, xác định chủ âm (tông, giọng) và điệu của bài hát.
 • Học đệm đàn cho ca khúc bất kỳ.
 • Học đệm đàn dựa theo giọng hát.
 • Học cách đệm đúng điệu và hợp âm khi đệm cho mình hoặc cho người khác hát.
 • Kỹ thuật tăng tông, giảm tông.
 • Kỹ thuật intro đầu bài, giữa bài và cuối bài nhạc.
 • Tự soạn đệm cho một bài hát bất kỳ.

B. Khóa luyện thi nhạc viện TPHCM

Phần cơ bản
 • Nhạc lý tổng quát, cách thành lập hợp âm trưởng, hợp âm thứ…
 • Lý thuyết về hòa âm.

Phần nâng cao – Phương pháp đệm đàn
 • Cách xác định giọng trưởng/thứ, xác định chủ âm (tông, giọng) và điệu của bài hát.
 • Tự viết hợp âm cho bài hát.
 • Kỹ thuật intro đầu bài, giữa bài và cuối bài nhạc.
 • Tự soạn đệm cho một bài hát bất kỳ