Muốn tiễn 4 em này do Ông anh mới đi nước ngoài.

01228.003.003 ----> 500N

0907.05.45.05 ----->500N

0933.13.63.13 ------>500N

0903.741.751 ------->700N

A/C nào chiếu cố, liên hệ mình nha: 0898 146 176.