UBND tỉnh Cà Mau vừa xuất hiện văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ ý kiến đề xuất phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau với khái toán tổng mức đầu tư 11.145 tỷ đồng theo hình thức phối hợp giữa đầu tư công và dự án đi theo phương thức công ty đối tác công tư (PPP) có sự kết nối góp vốn ở trong phòng nước.

dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc đề nghị đầu tư đi theo phương án phối hợp giữa dự án công cũng như đầu tư PPP có sự kết nối góp vốn ở trong phòng nước 1/2.tham khảo thêm : dự án TNR Amaluna Trà Vinh chào làng Bảng Giá mới mang lại khách hàng

tại hạ tầng liên tục về chiến thuật phía đường giữa Bộ hạ tầng giao thông vận tải (GTVT) cũng như nhiều tỉnh đồng bằng con sông Cửu Long, dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 46,5 km, xuất hiện điểm đầu tại Km91+200 nối trong đường tỉnh 978 trực thuộc tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối trên Km137+700 nối cùng với đường hạn chế Quốc lộ 1 đoạn qua TP. Hồ Chí Minh Cà Mau, mặt cắt ngang giai đoạn một là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy, thời điểm qua, tỉnh Cà Mau sẽ phối cùng nhiều cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu những phương án dự án cùng với 3 kịch phiên bản được nêu ra nhằm suy xét, cân nhắc cũng như chọn.

đầu tiên là dự án đi theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT) và không có sự tham gia góp vốn trong phòng nước.

Thứ hai là dự án theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT) và có sự kết nối góp vốn của phòng nước 50% từ giá thành trung ương giúp đỡ, vốn do quý khách thu xếp 1/2.

Thứ ba là dự án đi theo phương thức công ty đối tác công - tư (hợp đồng BOT) phối hợp cùng với đầu tư công. dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc bóc tách khiến 2 dự án thành phần: dự án công trình thành phần 3a được đầu tư công (đầu tư những cầu lớn và nút giao khác mức, triển khai trong thời kỳ 2021 - 2025; tổng mức đầu tư sơ bộ 2.730 tỷ đồng, sử dụng Ngân sách chi tiêu trung ương hỗ trợ địa phương); dự án công trình thành phần 3b dự án theo hình thức giấy tờ BOT (tổng mức đầu tư sơ bộ 8.726 tỷ đồng) xuất hiện sự kết nối góp vốn ở trong nhà nước 50% từ Ngân sách chi tiêu trung ương giúp đỡ, xấp xỉ 4.363 tỷ VNĐ (còn lại 1/2 là vốn khách hàng tự thu xếp). thời điểm hoàn vốn mang đến dự án công trình bộ phận 3b dự kiến khi là 15 năm 5 tháng; thời điểm triển khai dự án công trình từ 2021 - 2024.

theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nghiên cứu và phân tích đánh giá 3 giải pháp dự án nhận ra để triển khai đầu tư dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào thời điểm 2021 - 2025 theo phân khúc cộng đồng hóa, đảm bảo sự khả thi, sức hút cũng như phát huy nguồn lực xã hội đầu tư cấu tạo giao thông thì phương án kết hợp giữa đầu tư công cũng như dự án theo phân khúc công ty đối tác công - tư xuất hiện sự kết nối góp vốn của phòng nước 1/2 là khả thi nhất. chiến thuật đầu tư này cũng được những UBND địa phương thống nhất gồm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã làm việc cùng với Tỉnh ủy, UBND và các sở ngành liên quan của tỉnh Bạc Liêu về phương án đầu tư dự án, liên hoàn hướng con đường cũng như đã thành lập và hoạt động Ban chỉ huy, Tổ nhằm việc Ban chỉ đạo, mời nhiều Chuyên Viên, nhiều bộ phận chi tiết tham gia. chỉ huy 2 tỉnh Cà Mau cũng như Bạc Liêu sẽ liên tục ứng trước giá cả địa phương nhằm thực hiện nhiều giấy tờ thủ tục chuẩn bị dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng đến dự án.tham khảo thêm : Gò Công xuất hiện siêu dự án công trình TNR Stars Gò Công sức hút đông đảo người tiêu dùng

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Thủ tướng Chính phủ sẽ giao UBND tỉnh Cà Mau chủ trì sắp đến dự án dự án, Bộ GTVT cũng như UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ thống nhất ủng hộ việc giao tỉnh Cà Mau làm cơ quan ngôi nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án công trình. bởi thế, nhằm đáp ứng phù hợp với quy định pháp lý về đầu tư công cũng như đầu tư theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ cân nhắc giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan ngôi nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án.

con đường đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi là tuyến trục dọc vào chốn Đồng bằng dòng sông Cửu Long đc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển mạng mặt đường bộ cao tốc nước ta đến năm 2020 và lý thuyết mang lại năm 2030. Việc đầu tư tuyến đường cao tốc này sẽ kết nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới cơ sở giao thông trong địa điểm, kết nối các trung tâm TP.HCM rộng lớn phía Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. cùng với, tham gia nhiều cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch giá bán - Bạc Liêu, hồi phục thực trạng ùn tắc hạ tầng giao thông trong địa điểm, tạo điều kiện xúc tiến đi lên kinh tế tài chính - văn hóa truyền thống - cộng đồng khu vực Tây Nam Bộ.