Sau 200 suất đầu tiên, Khách hàng vẫn được nhận ưu đãi giảm ngay 1.500.000 VNĐ và trả góp 0% không mất phí kỳ hạn 6 tháng & 12 tháng khi đặt cọc và mua các dòng sản phẩm iPhone 11 tại CellphoneS.
Tìm hiểu về VIB tại https://www.vib.com.vn/

Chi tiết ưu đãi
Giảm đến 4.000.000 VNĐ và trả góp 0% kỳ hạn 6 tháng & 12 tháng, không mất phí khi đặt cọc và mua các dòng iPhone 11 tại CellphoneS:

+ iPhone 11 Pro Max: giảm 4.000.000 VNĐ
+ iPhone 11 Pro: giảm 3.500.000 vNĐ
+ iPhone 11: giảm 3.000.000 VNĐ

- Số suất ưu đãi: 200 suất đầu tiên


Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 12/10/2019 đến 23h59 ngày 30/11/2019
Đối tượng
Tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
Điều kiện
- Khách hàng phải cọc (tối đa 1.000.000 VNĐ) và thanh toán / trả góp 100% giá trị đơn hàng bằng thẻ VIB (sau khi trừ cọc và các khuyến mãi , ưu đãi)
- Trả góp 0%: áp dụng kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Miễn 2% phí trả góp tại CellphoneS
- Áp dụng cho 200 chủ thẻ tín dụng VIB giao dịch đầu tiên
- Mỗi chủ thẻ hợp lệ chỉ nhận giảm giá tối đa 01 (một) lần trong toàn chương trình.

Giảm đến 4.000.000 VNĐ và trả góp 0% không mất phí khi đặt cọc và mua iPhone 11 tại CellphoneS
Chi tiết ưu đãi
Giảm đến 4.000.000 VNĐ và trả góp 0% kỳ hạn 6 tháng & 12 tháng, không mất phí khi đặt cọc và mua các dòng iPhone 11 tại CellphoneS:

+ iPhone 11 Pro Max: giảm 4.000.000 VNĐ
+ iPhone 11 Pro: giảm 3.500.000 vNĐ
+ iPhone 11: giảm 3.000.000 VNĐ

- Số suất ưu đãi: 200 suất đầu tiên

Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 12/10/2019 đến 23h59 ngày 30/11/2019
Đối tượng
Tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
Điều kiện
- Khách hàng phải cọc (tối đa 1.000.000 VNĐ) và thanh toán / trả góp 100% giá trị đơn hàng bằng thẻ VIB (sau khi trừ cọc và các khuyến mãi , ưu đãi)
- Trả góp 0%: áp dụng kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Miễn 2% phí trả góp tại CellphoneS
- Áp dụng cho 200 chủ thẻ tín dụng VIB giao dịch đầu tiên
- Mỗi chủ thẻ hợp lệ chỉ nhận giảm giá tối đa 01 (một) lần trong toàn chương trình.