Ngân hàng ABBank đang cho vay không thế chấp tiêu dùng với lãi suất khá thấp và cạnh tranh. Đến với ABBank bạn không phải lo lắng bởi cũng có nhiều sản phẩm tiêu dùng cho vay linh hoạt và được hổ trợ đến 4 năm.
Đánh giá sản phẩm vay của ABBank
Về điều kiện vay : ABBank chỉ có sản phẩm vay theo lương, đặc biệt là lương chuyển khoản hoặc công tác tại nhà nước và ít đa dạng sản phẩm cho vay tiêu dùng khác theo hình thức không thế chấp tài sản.
Về hạn mức vay: Được hổ trợ khá cao lên đến 150 triệu đồng. So với ngân hàng VPbank được hổ trợ tối đa hiện nay 70 triệu và Prudential Finance tối đa lên đến 300 triệu cho một khoản vay.
Về lãi suất vay : Trả niên kim hoặc theo dư nợ giảm dần. Và lãi suất vay tại ABBank hiện nay là khá thấp so với các tổ chức tín dụng khác nhưng điều kiện vay hầu như khó hơn về nguồn thu nhập trả nợ, điều kiện gia đình, …
Một số điều kiện vay tại ABBank
  • Khách hàng từ 22 tuổi trở lên trong khi đó tại Prudential và VPBank chỉ từ 20 tuổi đã đủ điều kiện vay
  • Hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên
  • Thu nhập phải trên 8 triệu đồng bằng lương chuyển khoản đối khách hàng có hộ khẩu Hà Nội và 12 triệu đồng với khách hàng khác hộ khẩu Hà Nội. Trong khi đó tại VPbank phải trên 3 triệu đồng và tại Prudential Finance phải trên 3,5 triệu đồng có thể lương chuyển khoản hoặc tiền mặt.
  • Ngoài ra ABBank đang có chương trình cho vay tái tài trợ giúp khách hàng đáo hạn từ ngân hàng khác về ABBank lãi suất thấp hơn

Nguồn: nganhangbanle.org